F Rozpis služieb pri Božom hrobe
800x6001024x768Auto Width
Menu
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
TOPlist
Rozpis služieb pri Božom hrobe

Počas Veľkonočných sviatkov sa budeme striedať pri držaní čestnej stráže v našom farskom kostole pri Božom hrobe .

Budeme sa striedať v cca 40-minútových intervaloch podľa priloženého rozpisu. Oblečení budeme v rovnošatách a historických helmách (prípadne v brigadírkach). Nakoľko máme rovnošiat toľko koľko máme, budeme si ich navzájom požičiavať. V rozpise je uvedený čas a meno zúčastneného a za menom je uvedené, v koho uniforme ide. Pri spracovaní rozpisu sme sa snažili na výmenu uniforiem nechať podľa možností čo najdlhší čas. Niekde to išlo, niekde je to dosť tesné, ale sme presvedčení, že to zvládnete. Najlepšie by bolo sa na výmene dohodnúť s časovým predstihom, nenechávať si to na poslednú chvíľu. Helmy a brigadírky budú v zbrojnici č.1 a kľúč bude v "Urbare" . Pred nástupom do čestnej stráže si vyzdvihnite helmy v zbrojnici a hneď po skončení ich vráťte na miesto, aby boli pripravené pre ďalšiu dvojicu. Komu uvedený čas z nejakého dôvodu nesedí alebo niekoho niečo zaskočí, dajte vedieť čím skôr, nečakajte do poslednej chvíle, lebo miestami je to natesno. Volajte T. Mička prípadne R. Martinka.

 

PS : nakoľko sú kľúče v Urbáre, dajte pozor na " čistú hlavu". Nemuselo by to na Vás počas tej hodinky dobre vplývať.

Dbajte na svoju dochvíľnosť pri výmene stráže.

Rozpis v prílohe