F História
800x6001024x768Auto Width
Menu
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
TOPlist
História
Našich 130 rokov
Napísal Administrator   

sv. Florián

Prečo rozum našich občanom dospel roku 1882 k založeniu organizované­ho hasičstva?

Pri zmene štátneho zriadenia sa stratili obecné kroniky a tak naše zamyslenie sa z časti opiera o spomienky našich rodákov.

Už nežijúci náš rodák vo svojom knižnom vydaní spomína rok 1831, kedy blesk spálil niekoľko budov v našej obci. Bol to hlavne terajší "kláštor", ktorý bol v roku 1833 murovaný na mieste bývalého dreveného.

Požiare ničili našu obec. Dokumenty dokazujú, že 15. júla 1664 veľký požiar zničil 17 domov. Dňa 30. novembra 1843 na Lyčanskom zhorelo 30 domov, ďalší väčší požiar sa vyskytol 8. septembra 1846 a 29. septembra 1879, kedy zhorelo 33 domov. Dňa 11. augusta 1882 udrel blesk na Vyšnom konci.

Sme presvedčení, že práve tieto veľké požiare, ktoré ničili ľudské príbytky boli impulzom pre založenie organizovaného hasičstva. Podľa dostupných prameňov už v roku 1879 bol hasičský spolok, ale až 30. októbra 1881 Dobrovoľný hasičský spolok v Štiavniku prijal stanovy spolku na zakladajúcom valnom zhromaždení. Tieto stanovy schválil až 26. januára 1882 vtedajší minister vnútra pod číslom 4964/1882. Prvým predsedom bol František Montsko a zapisovateľ Karol Ferko, štiavnický učiteľ', ktorý v Štiavniku pôsobil v rokoch1865 -1904 a je pochovaný na tunajšom cintoríne.

Čítať celý článok...
 
Stanovy hasičského spolku prijaté zakladajúcim valným zhromaždením 30. októbra 1881
Napísal Administrator   
Originálne listiny                                                                                            Preklad

Titulný list stanov hasičského spolku prijatých zakladajúcim valným zhromaždením 30. októbra 1881

 

Stanovy Štiavnického dobrovoľného hasičského spolku

Ciele spolku

1§. Pod  názvom „Štiavnický dobrovoľný hasičský spolok“  v Štiavniku sa vytvárajúca spoločnosť má za základný cieľ kdekoľvek na území obce pri  vyskytnúcich sa požiaroch všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok a taktiež ľudské životy z lásky k blížnemu pred hrozbou požiaru chrániť a zachraňovať.

2§.  Členovia činní a podporujúci.  Každý člen má právo na zastupiteľstve spolku sa zúčastniť a o stave vecí spolku pre seba kedykoľvek vysvetlenie získať.

Velitelia, vedúci čiat a skladník sa len z radov činných členov môžu voliť.

Členstvo dobrovoľným vystúpením zaniká, zastupiteľstvo však má právo takých členov čo svoju povinnosť porušujú alebo iným spôsobom na to dôvod poskytnú zo spolku aj vylúčiť. Voči takémuto rozhodnutiu sa k zastupiteľstvu je možné odvolať.

Činní členovia

3§. Činným členom sa môže stať každá zdravá osoba s bezúhonným charakterom nad 18 rokov, ktorá sa zastupiteľstvom na svojmu veku a vzdelaniu prislúchajúci služobný výkon prijíma.

Mená prihlásených na 14 dní sa do strážnice vyvesí, aby sa poskytla možnosť na vznesenie prípadných výhrad, ktoré sa na veliteľstvo v písomnej podobe podávajú.

Podporujúci členovia

4§. Podporujúcim členom môže byť každá osoba s bezúhonným charakterom, ktorá sa prihlási u ktoréhokoľvek člena zastupiteľstva, a týmto na prijatie sa odporučí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobraziť celý dokument....
 
List, ktorým ministerstvo vnútra schválilo stanovy hasičského spolku z 26. januára 1882 podpísaný štátnym tajomníkom
Napísal Administrator   

 

List, ktorým ministerstvo vnútra schválilo stanovy hasičského spolku z 26. januára 1882 podpísaný štátnym tajomníkom